ECB od Slovholding a.s.

Energetický certifikát budovy - SLOVHOLDING a.s.

                           Špecializujeme sa na posúdenie a certifikáciu hlavne v oblasti - tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a budov, vykurovania a prípravy teplej vody. Certifikát týkajúci sa oblasti vetrania a klimatizácie alebo elektroinštalácii a zabudované osvetlenie budov zabezpečuje externý pracovník.  Pripravili sme pre Vás možnosť vyplnenia webového formuláru objednávky a systém zadávania certifikátu prostredníctvom Internetu. Takýto spôsob Vám ušetrí čas a prostriedky. Tento spôsob zadávania certifikácie je určený tak odbornej verejnosti – projektanti a realitné kancelárie ako aj konečným zákazníkom. Síce to bude vyžadovať určitú mieru technickej zručnosti a profesionality, ale je to zvládnuteľné. Vy vyplníte objednávkový formulár, priložíte fotky, na ktorých je vidieť zvonka celú budovu so všetkými oknami, pôdorysy a rez, vo formáte jpg alebo pdf a my urobíme všetko ostatné - do 7 dní od dodania všetkých podkladov vydáme platný Energetický certifikát Vašej budovy. V prípade nutnosti zabezpečíme obhliadky a prípadné dielčie posúdenia od externistov.

    OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR 

(vzorovo vyplnený)

Objednávateľ-investor-majiteľ (meno, adresa, telefón, email): Napr. Jozef Krškák, Svätoplukova 28, Bratislava (trvalá adresa), telefón
Objednavateľ pobočka (len ak je Objednávateľom firma) : ak ide o firmu fakturačné údaje firmy
Identifikačné údaje o budove / názov : Napr. rodinný dom-novostavba, predaj, prenájom, vyznamná obnova
Adresa stavby, : Chorvácky Grob, ulica ak je známa (zafirova 3) 90 025
Doplňujúce údaje : č.parcely na ktorej je budova, katastrálne územie obce k.ú. Chorvácky Grob, číslo parcely 586/46
Opis budovy, strecha, podpivničenie, vek, (nová - obnovovaná, rok postavenia) : RD 2.podlažný,šikmá strecha, nepodpivničený, kolaudácia 2011, garáž
Skladba obvodovej steny, ak je zateplená tiež hrúbku a materiál zateplenia ? Porotherm 30P+D, zateplené polystyr. (EPS/XPS), príp. minerálna vlna- hr.100
Aké sú výplne otvorov - okíen a dverí, Ug hodnota materiál - (drevo,plast,hliník), dvoj alebo troj sklo U=1,1dvoj. U=0,8troj
Aká hrúbka a materiál izolácie je v podlahe ? 70mm podlahový polystyrén (EPS,XPS)
Strecha : plochá, šikmá , aká hrúbka izolácie ? šikmá, 230 mm mineralna vlna
Aký vykurovací systém je použitý - , krb, kachle,podlahové vykurovanie, vykurovacie telesá.. ústredné vykurovanie, podlahové kúrenie/radiátory, v kúpeľni korado
Zadaj zdroj (plyn, drevo, elektrina ) - kotol a popis napr. kotol na drevo + výkon kotla! kondenzačný kotol Junkers 24kw, plyn
Príprava Tep.už.vody.Médium. Zásobník vody ? Koľko litrový, je odizolovaný ? kombinovaný 300l
Špeciálne spotrebiče tepla a teplej vody - napr. bazén, saunu? Uveď výkony. áno/nie..
Rozvody a potrubie plast/hliník
Alternatívny zdroj energie (tepelné čerpadlo, solárny kolektor), Rekuperácia vzduchu solárny kolektor 4m2 (Kolektory, tepelné čerpadlo-fotky,výkon)

Prihlásenie