Tepelnotechnický posudok

        Tepelnotechnický posudok má byť súčasťou každej projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie. Je to projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy a preukazuje splnenie základných kritérií, ktoré sú požiadavkami na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov.

V prípade, že Vám vypracujeme Tepelnotechnický posudok, automaticky dostávate zľavu na vypracovenie Energetického certifikátu.

Kontaktujte nás na uvedených číslach alebo emailom a obratom Vám cenovú ponuku vystavíme.

Prihlásenie