Energetická certifikácia budov

Energetický certifikát na rodinný dom ku kolaudácii - bugalov za 119€, za 2 a viac  podlažný 139€

              Slovholding a.s. zabezpečí vypracovanie Energetického certifikátu pre budovy rôzneho druhu využitia - rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, školy, športové budovy... a aj pre všetky účely - kolaudácia, významná obnova, predaj či prenájom budovy.

              Špecializujeme sa na posúdenie a certifikáciu hlavne v oblasti - tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a budov, vykurovania a prípravy teplej vody. Certifikát týkajúci sa oblasti vetrania a klimatizácie alebo elektroinštalácii a zabudované osvetlenie budov zabezpečuje externý pracovník. Pripravili sme pre Vás možnosť vyplnenia webového formuláru objednávky a systém zadávania certifikátu prostredníctvom Internetu. Takýto spôsob Vám ušetrí čas a prostriedky. Tento spôsob zadávania certifikácie je určený tak odbornej verejnosti – projektanti a realitné kancelárie ako aj konečným zákazníkom. Vy vyplníte objednávkový formulár, priložíte fotky, na ktorých je vidieť zvonka celú budovu so všetkými oknami, pôdorysy a rez, vo formáte jpg alebo pdf a my urobíme všetko ostatné - do 7 dní od dodania všetkých podkladov vydáme platný Energetický certifikát Vašej budovy. V prípade nutnosti zabezpečíme obhliadky.

    OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR 

(vzorovo vyplnený)

Objednávateľ-investor-majiteľ (meno, adresa, telefón, email): Napr. Jozef Krškák, Svätoplukova 28, Bratislava (trvalá adresa), telefón
Objednavateľ pobočka (len ak je Objednávateľom firma) : ak ide o firmu fakturačné údaje firmy
Identifikačné údaje o budove / názov : Napr. rodinný dom-novostavba, predaj, prenájom, vyznamná obnova
Adresa stavby, : Chorvácky Grob, ulica ak je známa (zafirova 3) 90 025
Doplňujúce údaje : č.parcely na ktorej je budova, katastrálne územie obce k.ú. Chorvácky Grob, číslo parcely 586/46
Opis budovy, strecha, podpivničenie, vek, (nová - obnovovaná, rok postavenia) : RD 2.podlažný,šikmá strecha, nepodpivničený, kolaudácia 2011, garáž
Skladba obvodovej steny, ak je zateplená tiež hrúbku a materiál zateplenia ? Porotherm 30P+D, zateplené polystyr. (EPS/XPS), príp. minerálna vlna- hr.100
Aké sú výplne otvorov - okíen a dverí, Ug hodnota materiál - (drevo,plast,hliník), dvoj alebo troj sklo U=1,1dvoj. U=0,8troj
Aká hrúbka a materiál izolácie je v podlahe ? 70mm podlahový polystyrén (EPS,XPS)
Strecha : plochá, šikmá , aká hrúbka izolácie ? šikmá, 230 mm mineralna vlna
Aký vykurovací systém je použitý - , krb, kachle,podlahové vykurovanie, vykurovacie telesá.. ústredné vykurovanie, podlahové kúrenie/radiátory, v kúpeľni korado
Zadaj zdroj (plyn, drevo, elektrina ) - kotol a popis napr. kotol na drevo + výkon kotla! kondenzačný kotol Junkers 24kw, plyn
Príprava Tep.už.vody.Médium. Zásobník vody ? Koľko litrový, je odizolovaný ? kombinovaný 300l
Špeciálne spotrebiče tepla a teplej vody - napr. bazén, saunu? Uveď výkony. áno/nie..
Rozvody a potrubie plast/hliník
Alternatívny zdroj energie (tepelné čerpadlo, solárny kolektor), Rekuperácia vzduchu solárny kolektor 4m2 (Kolektory, tepelné čerpadlo-fotky,výkon)

Metodika výpočtu energetickej hos­podárnosti budov môže byť založená na:

  • projektovom hodnotení
  • normalizovanom hodnotení
  • prevádzkovom hodnotení
  • upravenom hodnotení

Výpočet zohľadňuje:

charakteristiky stavebnej kon­štrukcie budovy, najmä tepel­notechnické vlastnosti obalové­ho plášťa a otvorových konšt­rukcií, tepelné straty spôsobe­né stavebnou konštrukciou a spôsobom jej užívania;
polohu a orientáciu budovy, vplyv vonkajších klimatických podmienok na vnútorné prost­redie, najmä vplyv teploty vzdu­chu, vetra a slnečného žiare­nia;
vnútorné prostredie, vrátane projektovaných požiadaviek na vnútorné prostredie;
energetické vybavenie, najmä druh, typ a výkon vykurovacie­ho systému a jeho rozvodu a systém a rozvod zásobovania teplou úžitkovou vodou, ich te­pelnoizolačné charakteristiky a účinnosť;
prirodzené vetranie, najmä vplyv tepelných strát na vnútorné prostredie;
zabudované osvetľovacie zari­adenie, najmä jeho druh, typ, vek a fyzický stav, svetelný vý­kon a energetický príkon;
miestne pomery, najmä vplyv susedných budov;
pasívny solárny systém a solár­na ochrana, najmä tepelný zisk pre vnútorné prostredie;
klimatizačný systém, najmä je­ho druh, typ, výkon, vek a fyzic­ký stav;
fyzický stav budovy;
ostatné faktory, ktoré ovplyv­ňujú spotrebu energie v budo­ve, najmä vplyv tepelných zis­kov.


K energetickému certifikátu sa priloží:

  • opis možných vylepšení

          opis možných vylepšení v technických a energetických charakteristi­kách budovy,

          v jej technickom a technologickom zariadení a v jej energetickom vybavení;

  • navrhované zlepšenie hospodárnosti

          odporúčanie na finančne vý­hodné zlepšenie jej energe­tickej hospodárnosti a zníže­nie tvorby emisií oxidu uhliči­tého;

  • výňatok z energetického certifi­kátu

          Tu sa uvedú údaje podľa písm. a), b), c), f), g), h), i) z energetického certifikátu a ­energetický štítok.


Platnosť energetického certifi­kátu je 10 rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vy­konaním stavebných úprav budo­vy, ktoré majú vplyv na jej energe­tickú hospodárnosť.

Treba vziať na vedomie, že energetické triedy A a B rozhodne nie sú benevolentné a hlavne je treba vziať v úvahu faktor tvaru budovy (pomer vykurovanej plochy k obalu), ktorým sa výsledky prenásobia a degradujú ! Príklad rovnaký objem : 3.podlažná budova 9x9x9 m bude minimálne o triedu lepšia ako 1.podlažná 9x27x3 m. Takže architektonicky príťažlivú budovu zachráni pred zatriedením do C-triedy, len použitie tepelného čerpadla ako hlavného energetického zdroja, nakoľko hodnoty spotrebovanej energie z energeticky obnoviteľných zdrojov sa od energetickej potreby odčítavajú !

Celková dodaná energia je sú­čtom dodanej energie pre jednot­livé energetické médiá a pre jed­notlivé miesta spotreby v budo­ve, vyjadrená jedným globálnym číselným ukazovateľom v kWh/m2 celkovej podlahovej plochy budovy. Celková dodaná energia a primárna energia je údaj za ča­sové obdobie, spravidla za jeden rok.

Sleduje sa aj množstvo oxidu uhličitého emito­vaného do atmosféry, ktoré je vyjadrené v kg/kWh na jednotku energetic­kého média.

Referenčná hodnota potreby energie je normatívne určená pre jednotlivé kategórie budov a pre jednotlivé miesta spotreby energie .

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie