Výpočet

Metodika výpočtu energetickej hos­podárnosti budov môže byť založená na:

  • projektovom hodnotení
  • normalizovanom hodnotení
  • prevádzkovom hodnotení
  • upravenom hodnotení

Výpočet zohľadňuje:

charakteristiky stavebnej kon­štrukcie budovy, najmä tepel­notechnické vlastnosti obalové­ho plášťa a otvorových konšt­rukcií, tepelné straty spôsobe­né stavebnou konštrukciou a spôsobom jej užívania;
polohu a orientáciu budovy, vplyv vonkajších klimatických podmienok na vnútorné prost­redie, najmä vplyv teploty vzdu­chu, vetra a slnečného žiare­nia;
vnútorné prostredie, vrátane projektovaných požiadaviek na vnútorné prostredie;
energetické vybavenie, najmä druh, typ a výkon vykurovacie­ho systému a jeho rozvodu a systém a rozvod zásobovania teplou úžitkovou vodou, ich te­pelnoizolačné charakteristiky a účinnosť;
prirodzené vetranie, najmä vplyv tepelných strát na vnútorné prostredie;
zabudované osvetľovacie zari­adenie, najmä jeho druh, typ, vek a fyzický stav, svetelný vý­kon a energetický príkon;
miestne pomery, najmä vplyv susedných budov;
pasívny solárny systém a solár­na ochrana, najmä tepelný zisk pre vnútorné prostredie;
klimatizačný systém, najmä je­ho druh, typ, výkon, vek a fyzic­ký stav;
fyzický stav budovy;
ostatné faktory, ktoré ovplyv­ňujú spotrebu energie v budo­ve, najmä vplyv tepelných zis­kov.


K energetickému certifikátu sa priloží:

  • opis možných vylepšení

          opis možných vylepšení v technických a energetických charakteristi­kách budovy,

          v jej technickom a technologickom zariadení a v jej energetickom vybavení;

  • navrhované zlepšenie hospodárnosti

          odporúčanie na finančne vý­hodné zlepšenie jej energe­tickej hospodárnosti a zníže­nie tvorby emisií oxidu uhliči­tého;

  • výňatok z energetického certifi­kátu

          Tu sa uvedú údaje podľa písm. a), b), c), f), g), h), i) z energetického certifikátu a ­energetický štítok.


Platnosť energetického certifi­kátu je 10 rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vy­konaním stavebných úprav budo­vy, ktoré majú vplyv na jej energe­tickú hospodárnosť.

Treba vziať na vedomie, že energetické triedy A a B rozhodne nie sú benevolentné a hlavne je treba vziať v úvahu faktor tvaru budovy (pomer vykurovanej plochy k obalu), ktorým sa výsledky prenásobia a degradujú ! Príklad rovnaký objem : 3.podlažná budova 9x9x9 m bude minimálne o triedu lepšia ako 1.podlažná 9x27x3 m. Takže architektonicky príťažlivú budovu zachráni pred zatriedením do C-triedy, len použitie tepelného čerpadla ako hlavného energetického zdroja, nakoľko hodnoty spotrebovanej energie z energeticky obnoviteľných zdrojov sa od energetickej potreby odčítavajú !

Celková dodaná energia je sú­čtom dodanej energie pre jednot­livé energetické médiá a pre jed­notlivé miesta spotreby v budo­ve, vyjadrená jedným globálnym číselným ukazovateľom v kWh/m2 celkovej podlahovej plochy budovy. Celková dodaná energia a primárna energia je údaj za ča­sové obdobie, spravidla za jeden rok.

Sleduje sa aj množstvo oxidu uhličitého emito­vaného do atmosféry, ktoré je vyjadrené v kg/kWh na jednotku energetic­kého média.

Referenčná hodnota potreby energie je normatívne určená pre jednotlivé kategórie budov a pre jednotlivé miesta spotreby energie .

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie