• Energetický certifikát
  • Stavebný dozor
  • Tepelnotechnický posudok
  • Staňte sa akcionárom Slovholding a.s.
  • Predaj nehnuteľností
  • Previous
  • Ďalší

Osvedčenia

Systém STABIZOL® je predovšetkým určený na stavbu nosných obvodových múrov. Použiteľnosť na menej náročné vertikálne konštrukcie je samozrejmá. Únosnosť ako aj iné stavebnotechnické požiadavky boli potvrdené preukaznou skúškou stavebnou technickou skúšobňou aj s vyhotoveným osvedčením - certifikátom.

Prihlásenie